STÍŽNOSTI

Klient terénního programu si může stěžovat na chod terénních programů či pracovníky:

  1. Ústně - pracovník je povinen stížnost zaznamenat do „desek“ denního výkazu a následně přepsat do denního zápisu
  2. Emailem - na adresu: %mEoVd4WHlnxR.~eT-M
  3. Písemně - na adresu: Terénní programy SANANIM, Sokolská 26, 120 00 Praha 2

Stížnost musí obsahovat označení „Stížnost“, informace na co si klient stěžuje a dále způsob, jakým má být sděleno řešení stížnosti. V případě, že klient nechce uvést kontakt, je standardním způsobem vyvěšení odpovědi na stížnost v KC SANANIM.

Stížnost může být podána anonymně nebo pod kódem.

Takto podané stížnosti řeší vedoucí zařízení, eventuálně po konzultaci na poradě týmu. Lhůta k vyřízení je 30 dnů od přijetí stížnosti.

Pokud klient není spokojen s řešením nebo se stížnost týká vedoucího zařízení, musí klient podat stížnost písemně do kanceláře zapsaného ústavu k rukám ředitele, SANANIM, Ovčí Hájek 2549/64A, 158 00 Praha 13. Stížnost musí obsahovat způsob, jakým má být sděleno řešení stížnosti (adresa, email, vyvěšení v KC SANANIM nebo zanechání v sanitce). Lhůta k vyřízení je 30 dnů od přijetí žádosti.

Pokud má klient pocit, že jeho stížnost nebyla adekvátně vyřešena, dalším odvolacím orgánem, který se jí bude zabývat, je Etická komise SANANIM. Nejvyšším odvolacím orgánem je Správní rada SANANIM, z.ú. Lhůta k vyřízení je 30 dnů od přijetí.

Klient se dále může obrátit se stížností na Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP, Apolinářská 4, Praha 2, nebo na APAS (www.asociace.org)

Služby a zařízení