STÁŽE

Stáže v Terénních programech SANANIM je možné provádět v krátkodobém (např. týden), i dlouhodobém (několik měsíců) měřítku, přičemž jsou preferování zájemci o dlouhodobou stáž.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

 • Dosažení věku 21 let
 • Vstupní pohovor s konzultantem
 • Maximální možné vyloučení rizika ohrožení účastníka/ce stáže při kontaktu s otevřenou drogovou scénou - je nežádoucí, aby měl zájemce o stáž příbuzné či jiné osoby blízké, kteří zneužívají OPL a s pravděpodobností se pohybují na otevřené drogové scéně
 • Dlouhodobá abstinence od užívání drog s vysokým rizikem
 • Vyhýbání se experimentům s drogami s vysokým, i nižším rizikem.

Stážista/ka absolvuje před samotnou praktickou částí stáže také základní teoretickou přípravu. Tato příprava trvá zhruba 2 - 4 hodiny (podle znalostí a zkušeností stážisty/ky). 

V rámci přípravy získá stážista/ka přehled v oblastech:

 • Činnost a fungování Terénních programů
 • Fungování komplexního systému péče o drogově závislé v SANANIM z.ú.
  principy "Harm Reduction" a jejich využití v praxi
 • Etický kodex pracovníků Terénních programů SANANIM a práva klientů
 • Povinnosti v průběhu stáže

Zájemce o stáž prosíme, aby nás kontaktovali výhradně na email: staze@sananim.cz

Služby a zařízení