Cílové skupiny

 • Uživatelé návykových látek, především injekční a problémoví, pohybující se na otevřeném drogovém trhu

V rámci programu fungují také specializované subtýmy, které se zaměřují na práci se specifickými cílovými skupinami uživatelů návykových látek.

 • Ruskojazyční
 • Stabilizovaní uživatelé, mající zájem pracovat a řešit svou sociální situaci
 • Osoby ochotné a schopné přenášet informace a provozovat výměnný program na skryté drogové scéně

Slovníček

 • Injekční uživatelé návykových látek
  - Osoby aplikující si návykové látky injekční stříkačkou přímo do žíly či svalu

 • Otevřený drogový trh
  - Venkovní prostranství, ulice a veřejná místa, kde jsou osoby zneužívající drogy vidět

 • Skrytá drogová scéna
  - Uzavřená, v bytech, squatech a jiných místech běžně nedostupných, kde se pohybují jednotlivci či komunity lidí zneužívajících drogy

Služby a zařízení